BẢNG GIÁ

THUẬN KIỀU FOODS

 CHÀ BÔNG GÀ……………………………………………………..     500.000đ/kg

– CHÀ BÔNG HEO………………………………………………….       500.000đ/kg

– KHÔ CÁ CHÀ BÔNG …………………………………………..       270.000đ/kg

– CÁ CƠM KHO………………………………………………………      310.000đ/kg

– CÁ CƠM KHO CAY……………………………………………..        310.000đ/kg

– CÁ CƠM CHIÊN…………………………………………………..      310.000đ/kg

– CÁ CƠM CHIÊN PHÔ MAI…………………………………         310.000đ/kg

– CÁ CƠM RANG MUỐI ỚT…………………………………..       370.000đ/kg

– CUA SỮA RANG MUỐI……………………………………….       300.000đ/kg

– CÁ BỐNG TRỨNG……………………………………………….     700.000đ/kg

– CÁ BỐNG DỪA…………………………………………………….    480.000đ/kg

– TÉP CHẤY……………………………………………………………    200.000đ/kg

– RUỐC CHẤY ……………………………………………………….    280.000đ/kg

– TÔM THỊT XÀO RUỐC……………………………………….       270.000đ/kg

– TÔM KHO QUẸT…………………………………………………      250.000đ/kg

– KHÔ CÁ THIỀU CAY…………………………………………..       360.000đ/kg

– KHÔ CÁ THIỀU SỢI …………………………………………..      360.000đ/kg

– KHÔ BÒ MIẾNG………………………………………………….     600.000đ/kg

– LẠP XƯỞNG TƯƠI………………………………………………    220.000đ/kg

– CƠM CHÁY…………………………………………………………    17.000đ/bịch

– CƠM CHÁY CHÀ BÔNG……………………………………       90.000đ/500g

– CƠM CHÁY KHÔNG CHÀ BÔNG…………………….         75.000đ/500g

– CÀ PHÁO………………………………………………………………60.000đ/hủ

– KIỆU(TRUNG – LỚN)…………………………….                   100.000-150.000đ/hủ

 

  • Địa chỉ :137A-137B Thuận Kiều, P4, Q11,Tp.HCM
  • Điện thoại :028.39559798 hoặc 028.39553031
  • Fax : 028.38553648
  • Website: www.thuankieufoods.com

Comments

Trả lời