BẢNG GIÁ

THUẬN KIỀU FOODS  – CHÀ BÔNG GÀ……………………………………………………..     500.000đ/kg – CHÀ BÔNG HEO………………………………………………….       500.000đ/kg – KHÔ CÁ CHÀ BÔNG …………………………………………..       270.000đ/kg – CÁ CƠM KHO………………………………………………………      310.000đ/kg – CÁ CƠM KHO CAY……………………………………………..        310.000đ/kg – CÁ CƠM CHIÊN…………………………………………………..      310.000đ/kg – CÁ CƠM CHIÊN PHÔ MAI…………………………………   …