Menu
Woocommerce Menu

Giới thiệu

[section label=”Hero” bg=”531″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.13)” parallax=”6″ dark=”true” padding=”180px” padding__sm=”100px” padding__md=”140px”]

[row]

[col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”7″]

Cơm Tấm Thuận Kiều

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Anchor Links”]

[row label=”Links” col_bg=”rgb(249, 249, 249)” padding=”10px 0px 0px 0px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Giới thiệu” style=”link” link=”#introduction”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Danh hiệu” style=”link” link=”#experiences”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Sản phẩm” style=”link” link=”#services”]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”introduction” bullet=”false”]

[section label=”Introduction”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[divider width=”50px” height=”2px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

Giới thiệu về chúng tôi

[/col]

[/row]
[row h_align=”right”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”601″ image_size=”original” height=”77%” parallax=”5″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Công ty TNHH MTV Cơm Tấm Thuận Kiều là một trong những cty cung cấp, phục vụ ẩm thực nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là thương hiệu lâu đời nhất trong các thương hiệu cơm tấm của Sài Gòn xưa và nay.

Thương hiệu Cơm tấm Thuận Kiều xuất hiện trước năm 1975, phát triển cùng với chủ trương hợp tác kinh doanh của nhà nước vào đầu thập niên 80.
Đến năm 1986, Cơm tấm Thuận Kiều chính thức tách ra và tự chủ về tài chính, độc quyền sử dụng thương hiệu Cơm tấm Thuận Kiều

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Năm 1997, Cơm Tấm Thuận Kiều tiên phong phát triển thêm các món ăn đặc trưng kèm theo hương vị cơm tấm truyền thống. Cho đến nay, Cơm Tấm Thuận Kiều đã có tới 54 món ăn dinh dưỡng với thực đơn phong phú nhằm phục vụ 54 dân tộc anh em Việt Nam và du khách quốc tế.

Đầu năm 2008, Cơm Tấm Thuận Kiều chính thức thành lập Cty điều hành, đánh dấu bước ngoặc trong đường lối phát triển kinh doanh.

Ngày 19/ 9/ 2008, cửa hàng thử nghiệm theo mô hình nhượng quyền đầu tiên của thương hiệu Cơm Tấm Thuận Kiều được khai trương, là cột mốc cho sự hợp tác và phát triển trên con đường kinh doanh của cty nói riêng và các đối tác thân hữu nói chung.

[/col]

[/row]
[gap height=”400px”]

[/section]
[section label=”Banners” bg_color=”rgb(30, 70, 2)”]

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”-390px 0px 0px 0px”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”420px” bg=”616″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(250, 250, 250)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”420px” bg=”619″ bg_color=”rgb(250, 250, 250)” bg_pos=”60% 88%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”experiences” bullet=”false”]

[section label=”Text Blocks” bg_color=”rgb(30, 70, 2)” dark=”true” padding=”80px”]

[row style=”large”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -20px 0px”]

[title text=”01″ color=”rgb(74, 193, 147)” margin_top=”5px” margin_bottom=”5px” size=”80″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Nhà cung cấp

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Danh hiệu Nhà Cung Cấp Đáng Tin Cậy ( Gold Trust Supplier in Viet Nam ).

[/col]

[/row]
[row style=”large”]

[col span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -20px 0px”]

[title text=”02″ color=”rgb(74, 193, 147)” margin_top=”5px” margin_bottom=”5px” size=”80″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Uy tín chất lượng

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Danh hiệu Doanh Nghiệp Việt Nam Uy Tính Chất Lượng ( Trusted ).

[/col]

[/row]
[row style=”large”]

[col span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -20px 0px”]

[title text=”03″ color=”rgb(74, 193, 147)” margin_top=”5px” margin_bottom=”5px” size=”80″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

An toàn thực Phẩm

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Đạt tiêu chuẩn về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm do Trung Tâm Y Tế Dự Phòng chức nhận.

Toàn bộ cán bộ, nhân viên của cty đều được tập huấn về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm do Trung Tấm Y Tế Dự Phòng phối hợp với Trung Tâm Y Tế quận 11 tổ chức.

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”services” bullet=”false”]